Συστολικό Ημιταύ 450 200/160
Περιγραφή   DN/OD mm Κωδικός
Ημιταύ 450 200 6107001
Συστολή 200/160 6110001
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης 200 6104001