ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΥ 90ο
Περιγραφή DN/OD mm Κωδικός   Τιμή €/τεμ
Ταύ 90ο 200 6108001 13,54
Συστολή 200/160 6110001 5,54
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης 200 6104001 0,88
Συστολικό Ταύ 90ο 200/160 19,96