Σχάρα Γλαβανιζέ με ύψος 25mm
Διάμετρος
101 x 11 Με τελάρο 32,5
101 x 16      // 39
101 x 21      // 48
101 x 26      // 55
101 x 31      // 68
101 x 41      // K.Z.