Κατηγορία: .
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ PEX-b 
Διάμετρος Συσκ. (m) €/m
15 x 2,5 100 0,95
16 x 2 100 0,85
18 x 2 100 0,97
18 x 2,5 100 1,15
22 x 3 100 1,6
28 x 3 50 2,3
32 x 3 50 2,6