Νέοι σωλήνες αποχέτευσης & αποστράγγισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ιδιότητες

Μέθοδος

HDPE

 

PP

Χαρακτηριστικά Υλικού
Μέτρο ελαστικότητας

EΝ ISO 527-1

≥800 MPa

≥1200 MPa

Πυκνότητα

EΝ ISO 1183-1

≈940 Kg/m3

≈900 Kg/m3

Δείκτης ροής

EN ISO 1133:2005

≤1,6 g/10min

≤1,5 g/10min

Αντοχή στη θερμότητα (τεστ φούρνου)

EN ISO 12091

(110±2)0C

(150±2)0C

Θερμοχωρητικότητα

EΝ ISO 527-1

≈2300-2900 Jkg-1K-1

≈2000 Jkg-1K-1

Θερμική αγωγιμότητα

≈0.36-0.50 Wk-1m-1

≈0.2 Wk-1m-1

Αντοχή στον εφελκυσμό

19,2-25 MPa

28.4-32 MPa

Επιφανειακή αντίσταση

>1013 Ω

>1012 Ω

Μηχανικές αντοχές σωλήνων
Ακαμψία δακτυλίου

EN ISO 9969

SN4, SN8

SN8, SN16

Αντοχή στη κρούση

EN 744

TIR≤10%

Ευκαμψία δακτυλίου

EN ISO 13968

RF30

Αντοχή στον ερπυσμό

EN ISO 9967

≤4

Στεγανότητα

EN 1277 Χ

           Χωρίς διαρροές ≤-0,27bar