100_1275

Οι σωλήνες πίεσης είναι σκληροί σωλήνες από PVC.

  • Προδιαγραφές: Παράγοντες και ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπο EN 1452-2
  • Χρώμα: Σκούρο γκρι, σύμφωνα με RAL 7011
  • Σύνδεση: μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας
  • Μήκος σωλήνα: 6 μέτρα

Εφαρμογές:

  • Υπόγεια δίκτυα ύδρευσης.
  • Υπόγεια δίκτυα άρδευσης (κύρια & δευτερεύοντα).
  • Δίκτυα μεταφοράς υγρών υπό πίεση.
  • Δίκτυα λυμμάτων υπό πίεση.
Κατηγορία: .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

PN6

PN10

PN12,5

PN16

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜ

ΒΑΡΟΣ

TIMH

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜ

ΒΑΡΟΣ

TIMH

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜ

ΒΑΡΟΣ

TIMH

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜ

ΒΑΡΟΣ

TIMH

Dmm

smm

kg/m

€/m

smm

kg/m

€/m

Smm

kg/m

€/m

smm

kg/m

€/m

50

1,5

0,354

2,4

0,552

3

0,671

3,7

0,809

63

1,9

0,562

2,04

3

0,854

3,08

3,8

1,066

3,97

4,7

1,29

4,65

75

2,2

0,782

2,85

3,6

1,22

4,43

4,5

1,501

5,6

1,82

6,59

90

2,7

1,13

4,11

4,3

1,75

6,38

5,4

2,137

7,96

6,7

2,61

9,48

110

2,7

1,39

5,96

4,2

2,09

9,48

5,3

2,61

11,89

6,6

3,19

14,18

125

3,1

1,79

7,63

4,8

2,7

11,92

6

3,34

14,73

7,4

4,05

17,90

140

3,5

2,27

9,45

5,4

3,4

14,92

6,7

4,18

18,72

8,3

5,09

22,37

160

4

2,94

12,25

6,2

4,45

19,53

7,7

5,47

24,41

9,5

6,63

29,16

180

4,4

3,65

6,9

5,57

8,6

6,88

10,7

8,44

200

4,9

4,48

19,19

7,7

6,89

30,32

9,6

8,51

38,27

11,9

10,39

45,68

225

5,5

5,66

24,11

8,6

8,69

38,48

10,8

10,8

48,25

13,4

13,12

57,35

250

6,2

7,09

29,65

9,6

10,75

47,06

11,9

13,2

59,49

14,8

16,09

70,94

280

6,9

8,79

38,08

10,7

13,39

60,82

13,4

16,6

76,31

16,8

20,42

91,22

315

7,7

11,1

48,35

12,1

17,02

76,57

15

20,9

96,72

18,7

25,58

115,36

355

8,7

14,04

61,17

13,6

21,53

97,08

16,9

26,5

123,22

21,1

32,52

146,12

400

9,8

17,76

77,28

15,3

27,26

123,43

19,1

33,7

155,89

23,7

41,19

186,02

450

11

22,45

98,15

17,2

34,5

159,40

21,5

42,7

197,61

26,7

52,2

280,00

500

12,3

27,85

129,75

19,1

42,46

200,32

23,9

52,6

243,56

29,7

64,51

320,00

560

13,7

34,76

21,4

53,26

26,7

65,8

630

15,4

43,9

67,49

67,49

30

83,2