Εικόνα193png

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Διάμετρος 10cm 15cm 20cm
  Γαλβανιζέ Γαλβανιζέ Γαλβανιζέ
1/2’’ 0,63 0,91 1,16
3/4’’ 0,86 1,24 1,57
1’’ 1,14 1,86 2,39
1 1/4’’ 1,57 2,48 3,22
1 1/2’’ 1,8 2,85 3,75
2’’ 2,35 3,71 4,95
2 1/2’’ 3,8 5,59 7,84
3’’ 5,15 7,2 10,8
4’’ 6,81 10,38 13,98