ΣΕΛ 26 001 (3)ΣΕΛ 26 002 (2)ΣΕΛ 26 004ΣΕΛ 26

Branch cutters
DN (mm) DN1 (mm) B(mm)
110for smooth pipe 127 90
160 for smooth pipe 177 90
200 for smooth pipe 212 90
110for corrugated pipe 138 90
160for corrugated pipe 177 90
160 for mechanical branch saddle 200 50
200for mechanical branch saddle
160for fast mechanical branch saddle 152 90
Gaskets for connection to    smooth pipes/manholes
DN (mm) DN1 (mm) B(mm)
110 127 30
160 177 30
200 212 30
Gaskets for connection to corrugated pipes/manholes
DN (mm) DN1 (mm) B(mm)
110 140 68
160 177 68
Branch cutters chuck
L(mm)
70/150