Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός συστολικός
Διάσταση
25×20 2
32×25 2,3
40×32 3,4
50×40 4,6
63×40 8
63×50 7,3
75×63 12
90×63 21
90×75 22
110×90 35