Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτός
Διάσταση
20×20 1,10
25×25 1,30
32×32 1,80
40×40 3,30
50×50 4,40
63×63 7,20
75×75 11,5
90×90 23,5
110×110 33,5