Εικόνα80

Κατηγορία: .
Σώμα ΤΑΥ αρσενικό & θηλυκό
Διάσταση Αρσενικό Θηλυκό 
1/2×3/4×1/2 0,5 1,2
3/4×1/2×3/4 0,5 1,2
3/4×3/4×3/4 0,4 1,35
3/4x1x3/4 - -
1×1/2×1 0,65 -
1×3/4×1 0,65 1,5
1x1x1 0,5 1,65
11/4×1/2×11/4 1,7 -
11/4×3/4×11/4 2 2
11/4x1x11/4 1,8 2,5
11/4×11/4×11/4 1,9 3
2x2x2 4 7,4
1/2×1 1/2 0,4 1,2
1 1/2 2,3 5,2
3 1/2 31,5
2 1/2 21