Εικόνα82

Κατηγορία: .
Τάπα αρσενική & θηλυκή 
Διάσταση ΑΡΣ ΘΗΛ
 1/2 0,18 0,13
 3/4 0,16 0,13
1 0,31 0,25
1 1/4 0,55 0,55
1 ½ 0,75 0,6
2 0,9 1,2
2×1 ½ 9,3 -
3 8,4 5
4 8,6 -