ΣΕΛ 8 001 (2)

 

 

 

Τάπα με επικάλυψη τσιμέντου
DN (mm)                            L (mm)
110 240
125 240
160 240
200 240
250 240
315 240
400 240
500 240
630 240