Τάπες προστασίας
ΤΥΠΟΣ Συσκευασία τεμ./κούτα Κωδικός προϊόντος  Τιμή €/τεμ
Ø40 30 6100040 0,23
Ø50 30 6100050 0,31
Ø63 30 6100063 0,44
Ø75 15 6100075 0,57
Ø90 15 6100090 0,67
Ø110 8 6100110 0,9
Ø125 8 6100125 1,14
Ø160 6 6100160 2,03
Ø200 6 6100200 2,67