ΤΑΥ ρακόρ σύνδεσμος κοχλιωτός
Διάσταση
20x20x20 2,3
25x25x25 2,6
32x32x32 3
40x40x40 5,3
50x50x50 7,5
63x63x63 13
75x75x75 22
90x90x90 39
110x110x110 55