Εικόνα72

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ LOCK
Διάσταση Αρσενική  Θηλυκή
16×1/2×16 0,92 2
16×3/4×16 0,92 1,5
16x1x16 0,92 1,5
20×1/2×20 0,92 1,8
20×3/4×20 0,92 1,4
20x1x20 0,92 1,4
25×1/2×25 1,4 2,5
25×3/4×25 1,4 1,8
25x1x25 1,4 1,8
32×1/2×32 2,8 -
32×3/4×32 2,8 3,3
32x1x32 2,8 3,7