Κατηγορία: .
ΤΑΥ σύνδεσμος ρακόρ LOCK
Διάσταση
16x16x16 1,1
16x20x16 1,7
20x16x20 1,5
20x20x20 1,1
20x25x20 1,8
25x16x25 2
25x20x25 1,9
25x25x25 1,8
32x20x32 3,6
32x25x32 3,8
32x32x32 3,6