Εικόνα122Εικόνα123

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ BAUER
Διάσταση Ταχυσ/μος Επ. θηλυκό Επ. Αρσεν 
70×50 20,95 6,3 14,6
70×63 21,7 6,8 15,05
70×76 22,25 7,05 15,35
89×63 27 8 18,8
89×76 27,45 8,45 19,15
89×89 28,2 8,75 19,6
89×102 29,6 9,4 20,2
108×89 38,25 12,65 25,85
108×102 40,2 13,3 26,75