Εικόνα113Εικόνα114

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ PERROT
Διάσταση Ταχυσ/μος Επ. θηλυκό Επ. Αρσεν 
70×50 21,1 14,6 6,3
70×63 21,7 15 6,8
70×76 22,25 15,35 7,25
89×63 27 18,8 8
89×76 27,45 19,15 8,45
89×89 28,3 19,6 8,75
89×102 29,6 20,2 9,4
108×89 38,25 25,85 12,65
108×102 40,2 26,75 13,3
120×120 62,75 44,4 18,25
150×150 80,9 57,9 23,2