Εικόνα128Εικόνα129

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΤΟ BAUER
Διάσταση Ταχυσ/μος Επ. θηλυκό Επ. Αρσεν 
70×1.5’’ 24,05 7,65 16,35
70×2’’ 25 8,2 16,95
70×2.5’’ 26,5 9 17,5
70×3’’ 28,15 9,1 18,7
89×1.5’’ 30,2 8,85 21,3
89×2’’ 31,05 9,4 21,75
89×2.5’’ 32,25 9,55 22,65
89×3’’ 34,4 11,55 22,8
89×4’’ 37,75 13,25 24,45
108×3’’ 41,55 14,9 26,65
108×4’’ 45 15,25 29,15