Εικόνα125Εικόνα126

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPIRAL BAUER
Διάσταση Ταχυσ/μος Επ. θηλυκό Επ. Αρσεν 
70×50 23,1 7,3 15,8
70×60 23,75 7,5 16,25
70×70 24,75 8 16.80
70×76 25,55 8,5 17.15
89×76 32 10,1 21.30
89×80 32,25 10,9 42.70
89×89 34,05 11,45 22.65
108×89 41,45 13,8 27.55
108×100 42,35 14,6 28.00
108×114 43,9 15 28,8