Εικόνα8

ΤΣΕΡΚΙ – ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ
mm
12 x 0,70 3,3
17 x 0,80 4,3
25 x 1,00 8,5
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 18mm (100τμχ) 8,8
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 25mm (100τμχ) 9,9