ΣΕΛ 25 001 (3)

Discharge openings with 87,5o branch
(mm) (mm)   Διάμετρος βάση 400 Διάμετρος βάση 500
Διάμετρος ρακόρ 160 CI290401610 CI2905 01610
H 1000
Διάμετρος ρακόρ 200 CI290402010 CI290502010
H 1000
Διάμετρος ρακόρ 160 CI290401615 CI290501615
H 1500
Διάμετρος ρακόρ 200 CI290402015 CI290502015
H 1500
Διάμετρος ρακόρ 160 CI290401620 CI290501620
H 2000
Διάμετρος ρακόρ 200 CI290402020 CI290502020
H 2000