ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΑΕΡΙΟΥ SPARKS STEEL
ΜΟΝΤΕΛΟ ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-8 ST-10 ST-13 ST-15 ST-18 ST-20
ΘΕΡΜ . ΙΣΧΥΣ (kcal/h) 30.000 40.000 50.000 60.000 80.000 100.000 130.000 150.000 180.000 200.000
Τιμή (Ευρώ) 665 750 875 940 1150 1275 1500 1790 2050 2350