Εικόνα333

BOILER ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΔΥΑ
Τύπος Liters WAT normal €/Tεμ. Glass €/Tεμ.
ΚΑΘΕΤΟΣ-Δ/π οριζ 60 4000 178 204
ΚΑΘΕΤΟΣ-Δ/π οριζ 80 4000 187 212
ΚΑΘΕΤΟΣ-Δ/π 100 4000 220 260
ΚΑΘΕΤΟΣ-Δ/π 120 4000 234 275